Information nr 1 2017 från Svensk-Litauiska Riksföreningen.

Utskriftvänlig version

Information nr 1 2017 från Svensk-Litauiska Riksföreningen.

 
Årsmötet
Årsmötet hölls i år i Ödeshög den 25:e mars, vid sidan av stadgeenliga årsmötesförhandlingar höll Överste Jan Hyltén-Cavallius ett uppskatta anförande om den politiska och militära situationen i Östersjöområdet. Mötet var välbesökt och gästades av bl.a. ordföranden i Litauen-Svenska Riksföreningen i Litauen.
 
Styrelsen för 2017
Ordförande: Walla Carlsson
Vice ordförande: Bengt Andersson
Kassör: Petter Bromarker
Övriga ledamöter: Mikael Persson, Kristina Gintautiéne, Fanny Eriksson, Urban Zandler, Karl Gustav Bynke, Ingemar Ingstad, Sture Jonsson och Gösta Ivansson.
 
Ny strategi för Riksföreningen
Vår förening har nu arbetat i cirka 25 år efter Litauens frigörelse från Sovjetunionen. Vi har under åren haft en omfattande verksamhet men det är tid att se över stadgar och verksamheten för att anpassa oss till den förändrade situationen i Litauen.
En kommitté har bildats bestående av Bengt Andersson, Jarl Branting och Petter Bromarker som ska lämna förslag till styrelsen om framtida förändringar. Redan nu har årsmötet beslutat att tillsätta ett arbetsutskott i styrelsen som ska ansvara för den fortlöpande verksamheten.
Årsmötet beslutade också att minska antalet styrelsesammanträden, bl.a. av den anledningen att styrelsemedlemmarna har långa resvägar.
Tankar och synpunkter mottages tacksamt och även tips om personer som vill bli medlemmar eller vill ha information från oss.
 
Hälsningar från Litauen-Svenska Riksföreningen i Litauen
Som framgår årsmötesprogrammet gästades mötet av ordföranden i Litauen-Svenska Riksförening, han hade en hälsning från sina medlemmar och övriga Sverige vänner som betonade vikten av utökade förbindelser. Han menade att den politiska situationen aktualiserar behovet av ett utvecklat samarbete mellan det civila samhället i Litauen och i Sverige.
Vi har också direkt fått rader av påstötningar från föreningar och enskilda om behovet av ökat samarbete.


Hjälp till sociala institutioner i Litauen
Som bl.a. framgår av Wallas rapport till årsmötet är Riksföreningens hjälpverksamhet imponerande, vi samarbetar också med en rad andra aktörer såsom Lions, Gnosjöhjälpen, Rotary m.fl.
Enskilda medlemmar i Riksföreningen bedriver också en omfattande hjälpverksamhet till vårt grannland.
Vi kommer att vid studieresan efter midsommar diskutera och planera de kommande aktiviteterna inom det sociala området.
 
Reseverksamheten till Litauen
Flera medlemmar har klagat på att det är svårt att få hjälp med resor till Litauen. Vår medlem Cecilia Wallenbo har en liten resebyrå, specialiserad på bl.a. Litauen, ring gärna henne om ni behöver hjälp, info@merrifictours.com, 070 219 79 55.
 
Studieresa till Litauen
Inför planeringen av den kommande verksamheten anordnar riksföreningen en studieresa till Litauen den 26:e juni till 2:a juli.
I programmet ingår bl.a. överläggningar med Litauen-Svenska Riksföreningen och några lokala föreningar.
På resa deltar också några representanter från Biodlare förbundet i Sverige.
Programmet finns på hemsidan.
Är ni intresserade, kontakta Bengt Andersson, lago.andersson@telia.com, 070 549 06 09, eller Jarl Branting, jarl.branting@gmail.com, 073 181 67 43
 
Medlemsavgift
Vi vill påminna er som inte ännu betalat in medlemsavgiften.
För 2017 är den 200 kr per år för enskild medlem, 250 kr per år för familj boende på samma adress och 500 kr (inkl. 400 kr serviceavgift) per år för organisationer, kommuner och företag.
Beloppet betalas in på föreningens Plusgiro: 4 25 59 – 5