Information nr 2 2017 från Svensk-Litauiska Riksföreningen.

Utskriftvänlig version

Styrelsemöte 20/5 2017

Styrelsemöte hålls på Naturum Glänås, Ödeshög.
Vid sammanträdet diskuterades den kommande verksamheten, bl.a. den kommande studieresan till Litauen och Forum Sverige som kommer att äga rum i Panevėžys den 23:e september.
Styrelsen utsåg också ledamöter i de olika utskotten.
Föreningens ekonomi har varit haltande men visar nu på ett litet plus även ett antalet nya medlemmar har tillkommit.
Övrigt se protokollet.
 
AU sammanträde 13/6 2017
Sammanträdet som hålls på Konsulatet i Malmö med Ingmar Ingstad som värd.
Man diskuterade den kommande verksamheten bl.a. behandlades en inbjudan från Handelskammaren den 3:e till 4:e oktober i Ystad samt Kristianstad, den kommande studieresan samt det gemensamma sammanträdet med Litauisk - Svenska Riksföreningen den 27:e juni samt Forum Sverige programmet.
AU fick i uppdrag att ta med sig de uppkomna synpunkterna till gemensamma sammanträdet Litauen.
Övrigt se protokollet.
 
Medlemsvärvning
Vår förening har under året fått nya medlemmar men vi vet att det är fler som vill vara med, har ni tips på personer eller organisationer – kontakta Walla, Jarl eller Petter.
 
Rapport från studieresan
Studieresan har skapat rader av nya kontakter, första dagen besökte vi bl.a. Botaniska Trädgården i Klaipeda, där ordföranden i Klaipedaföreningen, Rita, var värd.
Resten av förmiddagen var organiserad av Erikas Pikoitas, vi besökte Raketbasen från Sovjettiden samt ett spännande besök på hans föräldras bigård.
På eftermiddagen besökte vi Panevėžys och deras kulturcentrum.
På kvällen hade vi ett gemensamt sammanträde med vår systerförening.
Andra dagen började vi med ett besök på Jotainiai Social Care Home, vi blev utomordentligt väl mottagna och kunde konstatera att den hjälpverksamhet som bl.a. Nils Arvidsson och familjen Isaksson från Rottne förmedlar verkligen kommer till nytta.
Eftermiddagen var vi i Anykščiai där vi träffade dess Litauen – Svenska förening och bakade bröd på friluftsmuseet. Våra vänner från Ödeshög stannade över och hade överläggningar med vår systerförening.
Tredje dagen tillbringade vi i Vilnius och Cecilia Wallenbo hade möjlighet att träffa företrädare för turistnäringen.
Fjärde dagen ägnade vi åt sydöstra delen av Litauen, Varena län, med dess nationalpark och turistanläggningar i Druskninkai.
De olika kontakterna vi fick resulterade i att vi måste avsevärd måste utöka våra närvaro med området. Även Cecilia fick värdefulla kontakter med turistnäringen i området.
Sista dagen avslutade vi i Vilnius och Trakai.
Sammanfattningsvis skapade studieresan nya värdefulla kontakter.
 
Forum Sverige
Forum Sverige 23:e september i Panevėžys är redan välplanerad från litauisk sida. Både kommun, Kulturcentrat samt ideella organisationer är involverade.
Följande seminarier kommer att hållas:
·        Affärskontakter mellan våra länder.
Inledare från svensk sida är Ingmar Ingstad.
·        Social frågor o nätverk
Inledare från svensk sida är Walla Carlsson och Bengt Andersson
·        Turism
Inledare från svensk sida är Cecilia Wallenbo
·        Kommunalt vänortssammanarbete
Inledare från svensk sida är Åke Carlsson, Åseda.
Vid sidan av seminarierna anordnas ett omfattande kulturprogram.
Vår förening i Kėdainiai har i anslutning till Forumet gjort ett svensk kulturprogram 22/9.
Program sänds ut vecka 31/32.
Studieresa i anslutning till Forum Sverige
De kontakter som vi fick vid förra resan och överläggningar med Litauisk - Svenska Riksföreningen har resulterat i att det kommer att anordnas en studieresa till Forumet, enligt följande:
 
Forum Sverige

21/9                   Avresa från Karlshamn
22/9                   Avresa till Kėdainiai, på vägen besöker vi turistställen bl.a. Korsets Kulle enligt önskemål.
15.00 ankomst till Kėdainiai
16.00 invigning av en konstutställning med svensk anknytning.
Därefter avresa till vårt hotell i Panevėžys, Bistrampolis.
23/9                   Forum Sverige i Panevėžys.
24/9                   Avresa till Vilnius, program i Vilnius enligt deltagarnas önskemål.
Inkvartering på Hotel Eco.
25/9                   Förmiddagen fri tid.
Lunch i Trakai och avresa till Klaipeda.
26/9                   Åter i Karlshamn.
Detaljerat program sändes ut till intresserade.
Möjlighet finns att ansluta direkt till Forum Sverige, det organiseras hämtning vid flyget.
Kostnad för färjan är 1.800:-- inkl. kostnaden för en bil som är avsedd till transport i Litauen.
Hotellkostnader per natt är 37 EUR för singelrum och 61 EUR för ett dubbelrum, till detta kommer kostnad för mat och bensin.
Anmälan senast 1/9 till Jarl Branting.