Information från Valberedningen

Litauen firar i dagarna sitt 100-års jubileum som fri stat. Vår förening har sedan 1923 varit en kontaktyta mellan de civila samhällena i våra länder och vi behövs nu mer än någonsin.
Den 24:e mars har vi årsmöte i Alvesta, året har varit framgångsrikt och jag förutsätter att ordförande och styrelse sitter kvar, dock måste verksamheten breddas.
Enligt stadgarna finns det möjligheter att utöka antalet ledamöter, därför ber jag medlemmarna att komma in med förslag på ledamöter som kan tänkas tillföra styrelsearbetet influenser.
Har ni förslag eller andra synpunkter, kontakta mig på telefon 0731 81 67 43
 
Valberedningens ordförande, Jarl Branting