Årsmöte 2:a mars 2019

Inbjudan och kallelse årsmöte
Litauen vänner inbjuds härmed till en heldags konferens om hur det civila samhället går vidare och fördjupar relationerna mellan våra länder.
Ni kan naturligtvis vara med hela dagen eller delar av programmet.
Lokal: Studieförbundet Vuxenskolan, Smedjegatan 3 B, Växjö Tid: 2:a mars 2019 kl. 9.00 – 15.00