Årsmötet ställs in på grund av coronaviruset.

Angående årsmötet 4:e april 2020!
Årsmötet ställs in på grund av coronaviruset.
Enligt Svensk-Litauiska Riksföreningens stadgar ska årsmötet hållas senast under april månad.
Vi inser nu att vi inte kommer att kunna genomföra årsmötet i tid på grund av spridningen av coronaviruset.
Vi återkommer med ny information när situationen angående coronaviruset har klarnat.