Kallelse till årsmöte 2020-11-28

Kallelse
Svensk-Litauiska Riksföreningen kallar härmed till 2020 års årsmöte.
Årsmötet har som bekant senarelagts och kommer nu att endast att hållas via telefonmöte eller videomöte.
Vilka tekniska lösningar vi kommer att använda ber vi att få återkomma om.
Tid: 28 november kl. 10.00
Förutom stadgeenliga frågor kommer en kommitté angående riksföreningens framtid att utses.
Övriga handlingar angående årsmötet kommer senare att e-mailas till de i årsmötet deltagande.
Anmälan till årsmötet senast 15 november till sltriksforeningen@hotmail.com 

Med vänliga hälsningar
Styrelsen