Verksamhetsplan 2017
 
23:e april          Information om frukt och bär från Litauen tillsammans med Villtofta Plantskola och Biodlarföreningen i Kronoberg.
13:e juni            Styrelsesammanträde.
Planering av hösten och förberedelser av Forum Sverige i Panevėžys.
26:e juni-          Studieresa till Litauen.
2:a juli                Gemensamt sammanträde med Litauisk - Svenska Riksföreningen.                    
2:a sep               Forum Sverige i Panevėžys tillsammans med kommunen och
                            Företagarföreningen i Panevėžys.
1:a sep-             Riksföreningen anordnar en resa till Forumet.
5:e sep               Programmet utformas senare.
25:e nov            Styrelsemöte i Skara.
Ingmar Ingstad redogör för svensk företagsverksamhet i Litauen.
1:a dec               Sista dagen för inlämnande av julklappar till våra institutioner vi stöttar i Litauen.
Tidpunkt för julmarknad i Litauen är ej fastställd. Meddelas senare i medlemsbrevet.