Senaste nyheter

2024 > 05

Vi är en oberoende och partipolitiskt obunden ideell förening.
Riksföreningen, lokala föreningar och enskilda personer bildar tillsammans ett nätverk där flera tusen personer arbetar för Litauens sociala, ekonomiska, miljömässiga och demokratiska utveckling.
Vi arbetar vidare med vårt nätverk av medlemmar och kontakter i såväl Sverige som i Litauen som kan medverka till att intresserade kommer närmare varandra främst inom de sociala och kulturella områdena.
Alla ni som har idéer om hur framtiden skall utvecklas är välkomna.

Ansvarig för hemsidan:
Svensk-Litauiska Riksföreningen
Kontakt: sltriksforeningen@hotmail.com