Ordförande:
Walla Carlsson
kontakt: walla.1950(@)gmail.com
Tele: 0733 - 54 02 89


Vice Ordförande:
Bengt Andersson
kontakt:  byn.andersson@gmail.com

Sekreterare:
Görgen Karlsson

kontakt:  wakkakarlsson@gmail.com

Kassör:
Petter Bromarker
kontakt: pbromarker (@)hotmail.com

Ledamöter:
Mikael Persson, Anvarig för kommun- och företagskontakter
kontakt: euroskog@gmail.com

Åke Carlson
kontakt: ake@bsweden.com

Kristina Gintautiene
kontakt: kristina.gintautiene@gmail.com

Urban Zandler
kontakt: urban.zandler@zandlers.se

Ingmar Ingstad
kontakt: ingmar@ingstad.se

Gösta Ivansson
kontakt: gosta.ivansson@gmail.com

Hedersledamot och sakkunnig:
Jarl Branting
kontakt: jarl.branting@gmail.com