Ordförande
Walla Carlsson
kontakt: walla.1950(@)gmail.com
Tele: 0733 - 54 02 89


Vice Ordförande
Bengt Andersson
kontakt: lago.andersson(@)telia.com


Kassör
Petter Bromarker
kontakt: pbromarker (@)hotmail.com

Ledamöter

Mikael Persson, Anvarig för kommun- och företagskontakter
kontakt: euroskog@gmail.com

Fanny Eriksson
kontakt: f.annyeriksson@hotmail.com


Kristina Gintautiene
kontakt: kristina.gintautiene@gmail.com

Karl Gustav Bynke
kontakt: kalle.bynke@telia.com

Urban Zandler
kontakt: urban.zandler@zandlers.se

Ingmar Ingstad
kontakt:

Sture Jonsson
kontakt:


Gösta Ivansson
kontakt:

Hedersledamot och sakkunnig
Jarl Branting
kontakt: jarl.branting@gmail.com