Verksamheten

Föreningen skall enligt stadgarna

Samla personer och organisationer med intresse för Litauen.
Genom upplysning väcka intresse för Litauen och främja Litauens demokratiska utveckling.
Verka för goda kontakter mellan Sverige och Litauen och främja samarbetsprojekt.

Riksföreningen arbetar genom styrelse och medlemmar. Man samarbetar även med den Litauisk-svenska Riksföreningen och de lokala föreningarna i Litauen. Liksom med andra organisationer såväl i Sverige som Litauen som har Svensk-litauiska kontakter på sin agenda.
Riksföreningen utger medlemsbladet Litauen-fokus samt finns med sida på Facebook.

Forum Litauen