Årsmöte med Svensk-litauiska riksföreningen 2015.

Årsmötet
Årsmötet hölls i år i Ödeshög den 25:e mars, vid sidan av stadgeenliga årsmötesförhandlingar höll Överste Jan Hyltén-Cavallius ett uppskatta anförande om den politiska och militära situationen i Östersjöområdet. Mötet var välbesökt och gästades av bl.a. ordföranden i Litauen-Svenska Riksföreningen i Litauen.
 
Styrelsen för 2017
Ordförande: Walla Carlsson
Vice ordförande: Bengt Andersson
Kassör: Petter Bromarker
Övriga ledamöter: Mikael Persson, Kristina Gintautiéne, Fanny Eriksson, Urban Zandler, Karl Gustav Bynke, Ingemar Ingstad, Sture Jonsson och Gösta Ivansson.
 
Ny strategi för Riksföreningen
Vår förening har nu arbetat i cirka 25 år efter Litauens frigörelse från Sovjetunionen. Vi har under åren haft en omfattande verksamhet men det är tid att se över stadgar och verksamheten för att anpassa oss till den förändrade situationen i Litauen.
En kommitté har bildats bestående av Bengt Andersson, Jarl Branting och Petter Bromarker som ska lämna förslag till styrelsen om framtida förändringar. Redan nu har årsmötet beslutat att tillsätta ett arbetsutskott i styrelsen som ska ansvara för den fortlöpande verksamheten.
Årsmötet beslutade också att minska antalet styrelsesammanträden, bl.a. av den anledningen att styrelsemedlemmarna har långa resvägar.
Tankar och synpunkter mottages tacksamt och även tips om personer som vill bli medlemmar eller vill ha information från oss.