Verksamhetsberättelse för Svensk Litauiska Riksföreningen 2023
 
Styrelsen har varit aktiv med fem möten på distans under året. Distansmöten passar oss eftersom vi har medlemmar i hela (södra) Sverige. Dessvärre har vi inte varit beslutsmässiga vid alla tillfällen då styrelsen skulle sammanträda. Anteckningar har då förts för att protokollföras vid nästa möte.
Årsmötet genomfördes i Alvesta. Efter gemensam lunch, mötesförhandlingar hemma hos Petter Bromarker
Ett utbyte för vårdpersonal mellan Litauen och Sverige genomfördes med stöd från Svensk Litauiska samarbetsfonden och medverkan från Växjö Fria Gymnasium, vårdlinjen och ett äldreboende i Siauliai. Fem personer från vartdera landet deltog. Först kom personal från Siauliai till Växjö under fyra dagar, därefter åkte tre studenter och två lärare från Växjö till Litauen. De inblandade; medarbetare, elever, lärare och huvudmän var alla mycket nöjda med utbytet och vi hoppas de fortsätter hålla kontakt.
Anna-Britt Wejdsten och den lokala föreningen i Kalmar genomförde ett höstmöte med tema handel och säkerhetspolitik. Huvudtalare var Allan Widman och Ingmar Ingstad.
Allan Widman är ny landshövding i Kalmar Län med en lång erfarenhet av säkerhetspolitiskt arbete i riksdagens försvarsutskott.
Ingmar Ingstad är Generalkonsul för Litauen och har mångårig erfarenhet av handel med Litauen.
Mycket intressanta föredrag som drog publik, lokalen blev fullsatt. Ett stort tack till Anna-Britt!
Vi har rabattavtal med såväl DFDS som TT Line. DFDS:s nya färjor från Karlshamn till Klaipeda håller bra standard. TT Line har öppnat en linje Trelleborg Klaipeda med mellanlandning i Karlshamn. Den ställdes dock in under hösten efter att båten havererat innanför Hanö. Planen är att trafiken skall återupptas.
Svensk Litauiska Riksföreningen har under 2023 medverkat till en ambulansleverans till Ukraina.
Vi var 24 medlemmar 2023. Föreningen har bra relationer med Litauen föreningar i Sverige och vi ser som vår uppgift att samverka med dem. Vi hoppas se Kristianstad och Gnosjö som medlemmar i framtiden.
Efter Rysslands angrepp på Ukraina har vi haft täta avstämningar i styrelsen och funderingar på hur vi skulle kunna hjälpa Ukraina. Vi har även beslutat att eventuella framtida ambulanser och brandbilar skall gå dit.
Vi har fortfarande många förslag från medlemmarna att arbeta vidare med, men nya välkomnas!