Styrelsen föreslår följande plan för verksamheten 2024
 
Årsmöte 16:e mars 2024.
 
Sommarmöte i Mariestad, för att återknyta kontakten med den nu avvecklade föreningen där.
 
Resa till Litauen i september.
 
Vi försöker vidare få till stånd ett utbyte mellan två skogsbruksskolor.
 
Styrelsen har också inlett en arbetsgrupp för att söka öka medlemstalet.