Invigning av Forum Litauen 2010 på toppen av Kinnekulle Invigning av Forum Litauen 2010 på toppen av Kinnekulle

Forum Litauen i Skara

Resumé från Forum Litauen den 7-10 okt 2010 i Skara av (Sune Wallström)Forum Litauen och Forum Sverige är årligen återkommande arrangemang och är mötesplatsen för dem som vill ha kontakter med vårt grannland inom olika områden. Forum anordnas genom
vänortsföreningarnas organisationer i båda länderna.Syftet är att knyta kontakter,utbyta information mellan enskilda människor, myndigheter, organisationer, företag m fl. Detta års forum arrangerades av Svensk-Litauiska Riksföreningen tillsammans med Skara-Radviliškis vänortsförening och Mariestad-Pakruojis vänortsförening.

Forumprogrammet bestod av tre delar. En ungdomsdel med inriktning på ”Ungt företagande”, en del med utbyte inom den sociala sektorn samt en del med företagsutbyte inom alternativ energi. Inbjudna gäster anlände Skara torsdag kväll med inkvartering på Jula Hotell & Konferens och för ungdomarna på Skara Vandrarhem. Ett 55-tal litauer (inkl. ungdomarna) och ungefär lika många svenskar kom för att mötas i Skara.

Fredagen ägnades åt en rundtur på Kinnekulle biosfärområde med Ove Ringsby som guide. Besök på Kinnekulle Tomater och Hällekis Säteri. Vädret var både klart och dimmigt. Invignings- och hälsningsanförande av Lars Nolberger, därefter lunch på Kinnekullegården. Ungdomarna ”bussades” till Skara och Katedralskolan för lunch och föredrag av Ida Friberg från ”Ung företagsverksamhet”. Under eftermiddagen var den sociala gruppen på studiebesök i Skara. Man besökte ”Hjälp oss att Hjälpa”, en secondhandbutik med inriktning på hjälpsändningar, ”Tråden”, en skyddad verkstad, en kort teaterföreställning och ”Frejan”, ett äldreboende. Man bjöds även på en liten stadsvandring i centrala Skara. Företagsgruppengjorde studiebesök i Mariestad.
Man besökte fjärrvärmeverket, man tittade på bioenergi, jordvärme, vattenrening mm. I samband med middagen fredag kväll underhöll Skara manskör.

Lördagen ägnades åt seminarier i frågor som berörde de olika grupperna. Ett ungdomsseminarie hölls på Katedralskolan under ämnet ”Ungt företagande”. Där 15 ungdomar från Litauen tillsammans med 15 svenska ungdomar fick grupparbeta under ämnet ”att starta eget företag”. Flera Power-point-presentationer överlämnades.

Den sociala gruppen ägnade sig åt frågor inom bl a hjälpverksamhet. Ett årligen återkommande inslag. Frågor som depåplatser vid hjälpsändningar, hjälpa/samarbeta med grannkommuner i Litauen, fortsatt verksamhet – hur går vi vidare? var några frågor som kom att diskuteras. Även här fick man grupparbeta, vilket uppskattades mycket. Ett stort underlag samlades in och kommer att användas vid nästa års forum.

Den tredje gruppen var inriktad på företagsutbyte med tonvikt på alternativ energi. Vid seminariet deltog Lars Åbom, Skara Företagarförening med ett uppskattat föredrag. Litauens handelsattaché i Stockholm, Sigitas Brazinskas kom på besök och presenterade tänkbara handelspartners i Litauen. Ingemar Ingstad, honorär konsul, talade under ämnet ”att göra affärer mellan Sverige och Litauen, en utmaning”. Skara-Axvalla Folkdanslag underhöll lördag kväll i anslutning till middagen.

Forumet fick mycket fina lovord av deltagarna, om upplägg och innehåll. Det talades till och med om det bästa forumet någonsin. Forum har hållits sedan 1992.

Vi i forumkommittén är mycket stolta över detta och glada att forumet kunde hållas i Skara. Sune Wallström avslutade och summerade forumet och riktade ett stort tack till forumkommitténs medlemmar för väl genomfört arbete.  Han riktade också ett stort tack till Birute Rakauskiene som hållit i organisationen för de litauiska deltagarna. Tacktal hölls också av Lars Nolberger, Vytautas Simelis och Jarl Branting.

Vi har förstått att särskilt litauerna, men naturligtvis även svenskarna, uppskattar detta årliga arrangemang.
Att få träffas under trevliga och otvungna former och knyta kontakter inom den egna verksamheten, utbyta erfarenheter och möta vänner i respektive vänort. Den sociala sammanhållningen är mycket viktig. Litauerna bjöd in oss svenskar till Forum Sverige i Radviliskis nästa år.

De som gjort det möjligt för att kunna genomföra detta forum är följande sponsorer.
Sparbanksstiftelsen i Skara, Svensk-Litauiska Riksföreningen, Skara Kommun, Östersjöenheten SIDA, Svensk-Litauiska Lokalföreningen i Kristianstad, Skara-Radviliskisvänortsförening och Katedralskolan.