De svenska ungdomarna som deltog under forumet De svenska ungdomarna som deltog under forumet

Forum Litauen och Forum Sverige är årligen återkommande arrangemang och är mötesplatsen för dem som vill ha kontakter med vårt grannland inom olika områden. Forum anordnas genom vänortsföreningarnas organisationer i båda länderna. Syftet är att knyta kontakter, utbyta information mellan enskilda människor, myndigheter, organisationer, företag m fl. Detta års forum arrangerades av: Litauisk-svenska Riksföreningen och vänortsföreningen Radviliskis - Skara. Det hade sin centrala plats i den lilla staden Seduva strax utanför Radviliskis, där den stora kvarnen och det nybyggda konferenscentrat är en symboler för både gammalt och nytt.
Forumprogrammet bestod av tre delar. En ungdomsdel med inriktning på hur skall ungdomar mer praktiskt kunna delta i samhället, en del med utbyte inom den sociala sektorn samt en del där man tittade på och diskuterade hur man tar tillvara äldre byggnader och formar en framtida turism".
Inbjudna svenska gäster anlände på fredagen och inkvarterades på tre olika ställen Kvarnen i Seduva, herrgården i Burbiskis och för ungdomarna på vandrarhem i Seduva. Från Sverige kom 39 deltagare från olika platser i södra Sverige från Kristianstad i söder till Stockholm i norr. På kvällen bjöds deltagarna på middag och underhållning av lokala spelmän. Ungdomarna hade denna kväll tillsammans med ungdomar från olika skolor i Radviliskis ett eget program med olika aktiviteter bl.a. besök i Radviliskis sportarena och bowling på Akropolis i Siauliai

På lördagsmorgonen anlände de litauiska besökarna från många olika platser i Litauen, från Klaipeda kom även ungdomar som skulle delta i ungdomsgruppen. Förmiddagen ägnades åt invigning och besök i Burbiskis parkanläggning och herrgård. Efter lunch delades deltagarna upp i olika grupper som sen genomförde
olika program. Ungdomarna besökte ett gymnasium och ägnade därefter tiden åt att diskutera och genomföra dagens program under ledning av Rasa Remeikiene. Från svensk sida deltog bland ungdomarna gymnasielärare Margareta Kraepelien Lundh från Skara. Den sociala gruppen genomförde besök på såväl äldreboende som barnhem samt även ett besök på det helt nybyggda socialcentrat i Radviliskis där även de sociala frågorna diskuterades. Darius Brazys ledde verksamheten med hjälp av olika andra företrädare. Den grupp som skulle studera äldre byggnader och hur man kan vända detta till framtida turism åkte till Kleboniskis en hembygdspark liknande Skansen. Denna verksamhet leddes av Maryté Seleniené med olika medhjälpare.


Efter väl genomförda seminarier samlades alla deltagarna på kvällen till fest och gemenskap. Forums officiella del avslutades av Litauens riksordf. Vytautas Simelis medan Sveriges riksordf. Walla Carlsson inbjöd alla till Forum Litauen 2012 i Karlskrona. Därefter vidtog en lång festkväll med mat, dryck underhållning långt inpå sena natten.

Den sista dagen anordnades för kvarvarande svenska deltagare ett besök i Kleboniskis, där man visade runt besökarna i de äldre byggnaderna och gav en intressant historisk bakgrund till hur man levde på den litauiska landsbygden under tiden då Litauen lydde under den ryske tsaren. Man kunde även följa historien fram genom de olika årtionden inpå 1900-talet genom olika maskiner och arbetsredskap som användes i bondesamhället på den litauiska landsbygden.
Efter lunch lämnade även de sista svenskarna årets forum och återvände mot Sverige.
Man kunde konstatera att årets forum blev en stor framgång för gemenskap och samförstånd och en stor inspiration till framtida utbyte bland såväl ungdomar som andra besökare med olika intressen. Många nya kontakter skapades, vänskap uppstod och bara några timmar efter att forum avslutades kunde man på Internet se hur kontakterna fortsatte inte minst på Facebook där bilder visades och kontaktförfrågningar skickades...En ny tid är här då kontakter och vänskap kan utövas på många sätt...