Walla Carlsson, Johan Nilsson, Anna Onute Bartkeviciute och Margareta Wickert åkte i december på en julresa till Litauen. De besökte bland annat pojkfängelset i Kaunas, barnhem och hjälpcenter. Läs i mer om deras resa i dokumentet nedan.