Sofia Lindwall Ek och Fanny Eriksson från Växjö anordnade genom finansiering från Equmeniakyrkan Växjö en föreläsning om neuropsykiatri och musikterapi i Birzai. Föreläsningen var gratis och öppen för alla, deltagarna kom bl a barnhem, skolor, förskolor och kommunen.
Föresläsningen var mycket uppskattat med ca 60 st besökare. 
Ausra Mendele tolkade hela föreläsningen från svenska till litauiska.

I dokumentet nedan kan ni läsa musikterapeuten Henriks berättelse om dagarna  i Litauen och Birzai.