En rapport från lokalföreningen i Ödeshög


Rapport från Ödeshög berättad av ordf. Viola Ingvarsson

Insamling av förnödenheter pågår fortlöpande. Vi har numera öppet första lördagen varje månad (utom i juli) för inlämning. Detta har noterats inte bara av Ödeshögs innevånare. Man kommer även från andra orter för att skänka sina avlagda kläder mm. Den 4 juni kunde ännu en välfylld lastbillämna Ödeshög för destination Anyksciai i Litauen. Innehållet var framförallt kläder samt en stormängd av högkvalitativa frottéhanddukar och lakan. De senare skänkta av det lokala tvätteriet i Ödeshög. Utöver textilierna sändes också möbler av olika slag, barncyklar, sportutrustning, skor, köksutrustning och handikapphjälpmedel mm. Det mest annorlunda var en orgel, som vi vet att man gärna ville ta emot. Den 21-25 maj var vi själva på besök i Anyksciai. Vi var fem personer som åkte, ordförande, vice ordförande med fru samt två av våra mycket engagerade stödpersoner. Självklart åkte vi på egen bekostnad. Vi är mycket noga med att allt som föreningen drar in ska gå till avsett ändamål, varav den största utgiften förstås är fraktkostnaderna för våra hjälpsändningar. Vi åkte flyg Skavsta-Kaunas och blev sedan hämtade av kvinnoföreningen Anyksciai. Under vistelsen i Anyksciai åkte vi runt och fick ta del av många olika intryck. Positivt är att se och höra om alla investeringar som görs och den stora positiva förändring som sker. Bl.a. har man byggt ett informationscenter i regionparken i centralorten. I anslutning till centret pågick byggnation av hus, som sedan kommer att härbergera ett antal konstnärer i deras yrkesutövning. En ny cykel och promenadslinga har anlagts utefter floden. I kyrkans ena torn finns numera en nybyggd invändig trappa som tar besökarna ända högst upp i tornet. Däruppifrån får man en god utsikt över staden med omgivningar. Investeringarna är till stor del EU-finansierade och strävan är naturligtvis att de ska vara långsiktigt lönsamma och gynna besöksnäringen. Även om många investeringar görs så finns det fortfarande eftersatta sociala behov. Den ekonomiska krisen har slagit minst lika hårt här som i Sydeuropa även om man inte hör det lika påtagligt i medias rapportering. I en av kommundelarna såg vi förrådet där man delar ut matransoner med basvaror som ris, pasta och mjöl. Nivån var att man endast kommer i fråga om hushållets månadsinkomst ärmindre än 525 Litas, vilket motsvara ca 1300 kronor. Tjänar man 526 Litas får man inget alls. Då ska man ha i beräkningen att prisnivån på mat är nästan lika hög som i Sverige. Vi besökte också ett tidigare barnhem som numera är ombildat till familjehem. Det förestås av ett gift par som har hand om tio barn mellan fyra och arton år. Huset var rymligt och med en vacker trädgård där man bl.a. hade höns och kycklingar. Ett annat besök gjorde vi hemma hos en familj med behov av socialt stöd. Familjen hade tillgång till ett hus med tre rum men endast ett av dem gick att värma vintertid eftersom den egentliga eldstaden var i alltför dåligt skick för att kunna användas. På fråga vad familjen mest önskade sig blev svaret ”ett skrivbord, som barnen kan sitta vid med sina läxor”. Besöket visade oss att de saker vi kan skicka över lätt finner en användning.
Vid besöket i Kawarskas möttes vi av en grupp damer i traditionella folkdräkter, som sjöng en välkomstsång för oss. Det var mycket vackert och vi kände oss otroligt hedrade av uppmärksamheten och den fina underhållningen. Vi fick veta att kvinnoföreningens lokaler drabbats av eldsvåda. Kyrkan ställde därför upp och gav dem tillgång till sina lokaler. På grund av eldsvådan hade man ännu inte haft möjlighet att sätta upp den vävstol, som vi skickat över. Det fanns helt enkelt inte utrymme i de tillfälliga lokalerna. Vi har också besökt den särskola, som finns i Anyksciai och även är aktivt involverad med teatergruppen Ljuset. Verksamheten är otroligt välskött med engagerad personal och handledare. Musikskolan tog emot oss och några elever ur avgångsklassen uppförde flera musikstycken för oss. Med oss hem från musikskolan finns ett önskemål om att återuppta samarbetet md Ödeshögs musikskola. Vi fick också med en cd med prov på deras musik, vilken sedan överlämnades till Ödeshögs musikskola. Det vore mycket trevligt om ett utbyte kommer till stånd igen. Även kyrkan i Kawarskas ser gärna ett samarbete vilket Kyrklig Gemenskap i Ödeshög nu har tankar omkring. Kvinnocentret hade ordnat tillställningar för oss med musik och glada samtal. Vi ser med vilken glädje och entusiasm man arbetar i föreningen. Av de medel som kvinnocentrets second hand-butik inbringar stödjer man ungdomsverksamhet bl.a. med läger och sommaraktiviteter. Nytt är att man också avser att stödja begåvade men ekonomiskt svaga elever så att de kan studera vidare. Under hela besöket har vi haft en utmärkt tolk Litauiska/engelska. Tolkens insats är mycket viktig eftersom engelskan generellt sett inte är så utbredd eller använd. Under besöket i Anyksciai har vi tagits emot mycket, mycket väl och av många personer. Vi har fått ta del av många olika verksamheter, varav här endast några är nämnda. Vi har träffat borgmästare medpersonal, kvinnocenter, föreståndare för olika inrättningar m.fl. Det går inte att räkna upp alla, ingen nämnd och ingen glömd.