Ödeshög- Anyksciais vänortsförening stöttar Anykcsiais nya sociala välfärdscenter

Under fyra dagar i oktober månad 2014 besökte en liten delegation från vänorten Anyksciai Ödeshög och diskuterade kommande satsningar mellan de två kommunerna och vänortsföreningarna. I det fortsatta samarbetet ingår även Gnosjö kommun som har ett etablerat samarbete med Anyksciai gällande teaterverksamhet för ungdomar med funktionsnedsättningar. Som ett konkret resultat av detta vänortsbesök har Ödeshögs vänortsförening beslutat att på olika sätt stödja "ANYKSCIU socialinės gerovės centras" eller översatt till svenska ”Anyksciai sociala välfärdscenter” - ett nystartat välfärdscentrum i Anyksciai kommun.

Välfärdscentrat leds av en ung entusiastisk socialarbetare, Donaldas Vaicunas, som i samråd med kommunens socialtjänst erbjuder en utsträckt hand till socialt utsatta personer i Anyksciai. En hjälpsändning har gått över till Anyksciai och välfärdscentrat i januari 2015 och ett bidrag på 5000 kr har skickats som stöd till välfärdscentrat. Vänortsföreningen planerar också att stödja det nya välfärdscentrat med kunskapsförmedling och erfarenhetsutbyte med liknande verksamheter i Sverige. Vänortsföreningen i Ödeshög vill vara med och stötta socialtjänsten och de samverkande NGO-organisationerna i Anyksciai i sitt viktiga sociala arbete.

För Ödeshögs-Anyksciai vänortsförening

Bengt Andersson