Rapport från studieresan
Studieresan har skapat rader av nya kontakter, första dagen besökte vi bl.a. Botaniska Trädgården i Klaipeda, där ordföranden i Klaipedaföreningen, Rita, var värd.
Resten av förmiddagen var organiserad av Erikas Pikoitas, vi besökte Raketbasen från Sovjettiden samt ett spännande besök på hans föräldras bigård.
På eftermiddagen besökte vi Panevėžys och deras kulturcentrum.
På kvällen hade vi ett gemensamt sammanträde med vår systerförening.
Andra dagen började vi med ett besök på Jotainiai Social Care Home, vi blev utomordentligt väl mottagna och kunde konstatera att den hjälpverksamhet som bl.a. Nils Arvidsson och familjen Isaksson från Rottne förmedlar verkligen kommer till nytta.
Eftermiddagen var vi i Anykščiai där vi träffade dess Litauen – Svenska förening och bakade bröd på friluftsmuseet. Våra vänner från Ödeshög stannade över och hade överläggningar med vår systerförening.
Tredje dagen tillbringade vi i Vilnius och Cecilia Wallenbo hade möjlighet att träffa företrädare för turistnäringen.
Fjärde dagen ägnade vi åt sydöstra delen av Litauen, Varena län, med dess nationalpark och turistanläggningar i Druskninkai.
De olika kontakterna vi fick resulterade i att vi måste avsevärd måste utöka våra närvaro med området. Även Cecilia fick värdefulla kontakter med turistnäringen i området.
Sista dagen avslutade vi i Vilnius och Trakai.
Sammanfattningsvis skapade studieresan nya värdefulla kontakter.