Vänner emellans vårresa 22-28 april 2013                            

Vänner emellan åker två gånger om året till Litauen på en kombinerad hjälpsändnings- och studieresa, medlemmar och andra intresserade kan följa med på resorna. Dessemellan skickar vi ca 6-7 stora lastbilar med hjälpsändningar till framför allt Plunge som ligger 5 mil från hamnstaden Klaipeda. På våra höstresor åker vi också till Birzai i nordöstra Litauen där vi samarbetar med Pagalbos centras. Den här gången var vi i Plunge med omnejd. Vi var 14 resenärer med Sigge Andersson vid ratten. Sigge arbetar på hjälporganisationen Hjärta till Hjärta i Linköping. Vi gör besök på många intressanta ställen på våra studieresor.

Cyrulis, ungdomshuset i Plunge
Cyrulis ungdomshus är ”hjärtat” i Vänner emellans verksamhet. Vanda som är ordförande i Cyrulis berättar att Vänner emellan är ett exempel på att dela med sig av det man har och detta gör att Cyrulis också har förändrats. ”Vi började med att dela ut välgörenhet och idag ger vi sociala tjänster till barn och familjer och vi är kända i hela Litauen” berättar hon. ”Det är Vänner emellan som hjälpt Cyrulis att växa upp och må bra” säger Vanda.
Cyrulis har internationellt samarbete, hjälpverksamhet och ett dagcenter dit barn och ungdomar kommer. Barnen som går här är ofta mobbade i skolan och omotiverade till skolarbete därför är det viktigt att de kommer till Cyrulis efter skolan. Många föräldrar har inte kunskap om hur man sköter en familj berättar Vanda. ”Vi på Cyrulis vill erbjuda problemlösningar. I och med att vi arbetar med barnen och deras familjer hjälper vi till att hålla ihop familjerna. Vi är bra på att lösa problem åt kommunen, men kommunen har också hjälpt oss, vi har lokalerna gratis i 25 år”.

Vad gör Cyrulis?
De ungdomar som är med i Cyrulis verksamhet löper stor risk att bli gatubarn för att så småningom hamna i kriminalitet, missbruk och trafficking. Idag är 40 barn från 30 familjer inskrivna och Cyrulis arbetar mycket målinriktat med barnen och deras familjer. Man har insett hur viktigt det är att den sociala insatsen omfattar hela familjerna och inte bara barnen
Under läsåren får barnen delta i verksamheten mellan kl. 8.00–17.00. De får lära sig att sköta sin hygien, laga mat, sticka, virka, brodera. De har tillgång till data, de sjunger och de deltar i konserter, baskettävlingar och besöker muséer. De får även läxhjälp, råd och stöd och har alltid någon vuxen att ta kontakt med när det behövs. På sommaren har de möjlighet att delta några dagar i ett sommarläger nära Palanga som är en kurort vid Östersjökusten. Dessa sommarläger har Vänner emellan givit bidrag till de senaste åren.

Cyrulis Second-hand butik
I november 2006 öppnade Cyrulis en second-hand butik i sina lokaler. Vänner emellan stöttade projektet ekonomiskt i inledningsskedet men behöver idag bara förse deras butik med varor. Denna lilla butik ger arbete och fast månadsinkomst åt en kvinna. Cyrulis har även kunnat anställa en psykolog några timmar i veckan för de pengar som blir över. Second-hand butiken har stor efterfrågan på lakan, handdukar, morgonrockar, sportkläder, täcken, kuddar, filtar, tallrikar och kastruller. Det är även där utlämningen av kläder sker. Cyrulis familjer får kvittera ut vad de behöver och utlämningen sker mycket noga.
Under den här resan besökte vi ett barnhem i Klaipeda som heter Smiltele för första gången, ett barnhem för barn mellan 0-18 år. Föreståndaren berättade att under sovjettiden flyttades barnhemsbarn till olika delar av Litauen, och syskon splittrades. Idag är det en helig sak att inte splittra syskon berättar föreståndaren, vilket är skönt att höra. Detta barnhem var dessutom det första barnhem där syskon fick bo tillsammans. Barnhemmet har 39 anställda och alla är kvinnor.
Föreståndaren berättade att störst behov har man av kläder, skor och hygienartiklar. Hon berättar också att det kan vara svårt att ”ta lite” schampo och duschcreme och att en del barn låter sin aggression gå ut över duschcremen. Varje månad får barnen 52 litas (ca 130 svenska kronor) var, för att lära sig att sköta pengar. Det finns behov av cykelhjälmar på detta barnhem för cyklar finns det att låna för barnen och ungdomarna. ”Finns det pengar är det viktigare att köpa ett par skor än en cykelhjälm” säger föreståndaren.

Härbärget för hemlösa och Kvinnokriscentret i Plunge
Man skriver avtal med de inskrivna och till det avtalet behöver man hänvisa ibland. Alla beslut tas i grupp berättar Gintaras. När man kommer till härbärget får man bo i gemensam sovsal och om man sköter sig får man flytta till mindre rum. Om man inte sköter sig flyttas man tillbaka till sovsalen berättar Gintaras som är föreståndare. Personalen försöker passa ihop personer vars personlighet passar varandra. Två personer som delade rum en tid var så lika att i det rummet blev det så tyst som i en iskub berättar Gintaras. Ju längre tid en person har bott här ju mer får de betala, detta kan tvinga dem som bor här att hyra en egen lägenhet.
Gintaras har en dröm om att renovera en del av huset så att det kan bli en arbetsplats och aktivitetslokal. Det finns flera hinder att forcera innan huset är deras. Vänner emellan hade med en hyvelbänk den här gången som är tänkt till aktivitetslokalen. Gintaras säger när han får se hyvelbänken att ”nu blir vi uppmuntrade att gå till kommunen igen med vårt önskemål. Kommunen blir mest arg på mig när jag kommer” säger Gintaras.
Gintaras visar oss det klädförråd härbärget byggt upp tack vare kläder de fått av Vänner emellan. Kvinnor på kriscentret kan få en ny identitet tack vare nya kläder berättar han. Även här är behovet av skor stort, kläder kan man lappa, ändra och laga men skor är skor. Vänner emellan har skänkt ett par motorsågar, röjsågar och en släpkärra hit och det gör att Härbärget kan åta sig en del röjningsarbeten, bl.a. röjer de och gör fint på slottskullar. En tanke som föddes efter besöket på härbärget var att vi kanske kan skicka begagnade cyklar dit så att någon eller några kan ha en liten cykelverkstad på härbärget.

Vänner emellan - möjliggörare
Vi hälsade på hemma hos Vaiva i Plateliai, en kvinna som berättar att hon hade en dröm att lära sig att väva. Vaiva blev erbjuden att delta i Vänner emellans vävprojekt sommaren 2008 med Birgitta Karlsson som vävlärare. Vaiva lärde sig att väva och hon fick en vävstol från Sverige. Hon berättar att hon efter att ha vävt ett tag ville certifiera sig. Vaiva har också kunskaper i växtfärgning, så hon växtfärgar det garn som hon sedan använder när hon väver.
Vaiva berättar att hon läste någonstans att det fanns pengar att söka för att bevara kulturarv i regionen där hon bor. ”Varför inte” tänkte hon och skrev en projektansökan till ministeriet och sökte pengar och fick pengar. Det tog två år att bygga hantverkshuset som stod färdigt 2012 som vi nu sitter i och blir bjudna på örtte och hembakt kaka bland vävstolar och växtfärgat garn. Vaiva berättar att hon åker runt på marknader och säljer vävda saker ihop med sin mamma som också hon deltog i vävprojektet. Det finns ett stort intresse för vävning i Litauen berättar Vaiva. Det är fantastiskt att tänka på att tack vare Vänner emellans vävprojekt 2008 gick Vaivas dröm i uppfyllelse om att kunna försörja sig på vävning i sitt alldeles egna hus. Om ni vill besöka Vaivas hantverkshus hittar ni Vaiva i nationalparken i Plateliai.

5:e skolan i Plunge
Vi var inbjudna till 5:e skolan i Plunge en skola med 860 elever. Mellan skolan och ett bostadsområde byggs det en skateboardramp. Äntligen görs det något för ungdomarna i Plunge! Rektorn visar oss runt området och visar var de har en spolad isbana under vintern. Rektorn berättar att de har en önskan om att skaffa en ismaskin och ber oss att hjälpa dem att försöka hitta en begagnad ismaskin i Sverige. Vi frågar oss om rektorn tror att vi kan skänka en ismaskin för 1.3 miljoner kronor till den här skolan???
När förvåningen över frågan efter en stund har lagt sig börjar vi förstå att vi är kanalen till Sverige. Vänner emellan kanske kan vara möjliggörare och hitta de kanaler som behövs för att hitta en begagnad ismaskin i Sverige? Nu ställer vi frågan till dig som läser det här om du kan hjälpa oss att hitta en begagnad ismaskin som ska användas i Plunge?

Vänner emellan köper in linnevaror i Litauen
Det finns i botten en allvarlig tanke med att vi köper in dessa varor. Det ger arbetstillfällen i Litauen främst för kvinnor. Kvinnor som har arbete på hemmaplan och inte behöver åka utomlands för att arbeta. Kvinnor som inte behöver lämna sina barn i Litauen för att söka arbete någon annanstans för att sedan kanske aldrig komma tillbaka hem igen. Det är dessa inkomster som gör att vi kan betala frakterna för våra hjälpsändningar och skänka en hel del pengar till olika sociala projekt i Litauen.

Det här är axplock och tankar från Vänner emellans resa i vår.
Vid en annan resa vi gjorde sa en person när vi utvärderade veckan i Litauen att hon funderade mycket på vilket ord hon varit med om under resan och kom fram till ordenSolidaritet i praktiken. Det är ord som stämmer väl med Vänner emellans intensiva och idoga arbete och som har pågått under 14 år nu.

Vid pennan
Karin Knutsson
ordförande i Vänner emellan