Medlemsbrev med förmåner!

Hej Litauenvänner
 
2020 har försvunnit. Mänga förhoppningar har inte infriats och många möten har inte skett.
För vår förening har det inneburit att vi inte kunnat mötas fysiskt och att vi heller inte har kunnat resa över Östersjön. Vi hoppas att 2021 blir bättre, på båda punkterna.
 
På årsmötet fick jag förtroendet att föra ordet för föreningen då Walla Carlsson avsagt sig omval. Vi tackar Walla för alla de åren hon lett föreningen och hoppas se henne på våra aktiviteter, här eller i Litauen, även i framtiden.
 
De första åren efter Sovjetstatens fall fokuserade vår förening på att hjälpa till att stärka demokratin. Därefter har fokus varit på att hjälpa människor, på barnhem, i äldreboende särskilt på landsbygden. Hjälpen från Sverige har betytt mycket och betyder mycket för de svagaste.
Nu har demokratin stabiliserats och den värsta nöden är avhjälpt men vi skall inte sluta att stärka demokratin och att bistå svaga men min känsla är att vi behöver bredda vår verksamhet igen. Kulturutbyte och handel med våra nära grannar är bra både för dem och för oss. Det leder till ökat ekonomiskt välstånd i båda länderna och på sikt till en tryggare värld.
 
Vi i styrelsen vill göra en omstart av Svensk Litauiska Riksföreningen. Vår tanke är att engagera de Svensk-Litauiska föreningar som finns i Sverige i riksföreningen så att riksföreningen kan fungera som det var tänkt; ett forum för Litauenintresserade i Sverige. Vi hoppas att någon från varje förening kan tänka sig att ingå i styrelsen för riksföreningen. Det blir enklare när vi nu har våra möten på distans.
För att ytterligare knyta föreningarna samman vill vi arrangera en gemensam resa till Litauen under detta eller nästa år. Corona bestämmer.
En gemensam upplevelse som låter oss lära känna varandra och underlättar samarbete.
 
Vi i riksföreningen kommer under året även att söka samarbete med Litauen-Svenska föreningen. Vidare vill vi förnya avtalet med rabatt på färjan från Karlshamn och försöka få medlemsrabatt även från Trelleborg. Båda rederierna är intresserade och har gett erbjudande som styrelsen kommer att ta ställning till. I korthet innebär avtalen 20% rabatt för enskilda resor från Karlshamn och upp till 50% rabatt på hjälpsändningar. TT erbjuder 10% rabatt på alla sina linjer för enskilda resenärer. I vårt fall är Trelleborg Klaipeda av stort intresse.
 
Medlemsavgiften är oförändrad, 200 kr/år för enskild medlem och 250/år för familjemedlemskap. 500kr/år (inkl. 400 kr/år serviceavgift) för organisationer, kommuner och företag. För privatpersoner är det lätt att spara in medlemsavgiften i samband med en resa!
Medlemsförmåner
Lättast sätter ni in avgiften på Bankgiro 5674-4055 eller via swish till 123 679 29 31.
Glöm inte att skriva vilka ni är!

Åke Carlson, ordförande