Inför 2023

Välkomna ut ur burarna!
Som det heter på spåret. Samma gäler oss andra. Vi har suttit inburade stora delar av pandemin men nu är restriktionerna borta, för ett tag i varje fall.
Svensk Litauiska Riksföreningen har i alla fall kommit igång igen. Förra året arrangerade vi sommarmöte för andra gången. I fjol var vi i Gnosjö under ledning av Nils Arvidsson.
Vi kom också till Litauen, om än med en mindre skara, där vi överlämnade en ambulans.
Under vårt besök i Siaulai kom ett mail om att vi kunde söka medel för projekt för ledarskapsutveckling. Vi blev beviljade €4000.
 
I april kommer fem undersköterskor från Siaulai till Växjö och i maj åker en minibuss från Växjö dit. *Det är ett utbyte med mycket praktik där deltagarna ska arbete tillsammans i den vanliga verksamheten för utbyta erfarenheter.
 
I slutet på april är det mässa i Vilnius och vi har erbjudit Företagarnas Riksorganisation att arrangera ett program där med syfte att skapa mer handel mellan länderna.
 
Vår målsättning att bredda verksamheten har lyckats. Tack vara gott samarbete med de Litauiska föreningarna i Sverige fortsätter hjälpverksamheten medan riksföreningen inriktar sig på kultur och handel.
 
Efter Rysslands storskaliga invasion av Ukraina har säkerhetsläget i Europa försämrats kraftigt. Vid ett besök i Varena 2016 frågade jag borgmästaren varför de ville få Uppvidinge som vänort. Svaret: ^Om kriget kommer vill vi veta vart vi kan sända våra barn.¨. Det känns obehagligt aktuellt. Genom att skapa kontakter och väva vänskapsband kan vi vara ett moraliskt och kanske materialet stöd till dem som har Ryssland som granne.
 
Det är dags att förnya medlemskapet i föreningen. Vi har inte varit så aktiva i att ta in avgifter eftersom verksamheten varit liten men nu känner vi att vi gör nytta för samarbete mellan Sverige och Litauen och ser gärna dig, dina vänner och grannar som medlemmar i föreningen.
Vi avser att arrangera minst en resa dit under året, utbyta unga undersköterskor och uppmuntra handel. Dessutom planerar vi ett sommarmöte i Kalmar och på Öland!
Under medlemskap finns uppgifter om konto nr o.s.v.