Årsmöte 2023

Årsmötet kommer att hållas i Alvesta 22:a april 2023 kl. 11.00
Plats kommer att meddelas senare!