Utbyte inom vårdsektorn

Under april och maj månad har Svensk Litauiska Riksföreningen genomfört ett samarbetsprojekt, "A network for young professionals in Sweden and Lithuania in the field of social welfare".
Samarbetsprojektet har finansierats av Sweden-Lithuania CooperationFund, https://swelitfund.org/
Svensk samarbetspartner har varit Växjö Fria Gymnasium, https://www.vaxjofria.se/
Samarbetspartnerna i Litauen har varit "Laisves vartai" och Siauliu miesto seneliu namai, https://siauliuglobosnamai.lt/
Fem deltagare från respektive land har besökt varandra och samarbetsparterna arrangerade omfattande program med besök på vård inrättningar och utbildningar men även kulturella aktiviteter.
Deltagarna från bägge länderna har upplevt projektet mycket positivt och fortsatta kontakter kommer att genomföras.
Ett stort tack till Sweden-Lithuania CooperationFund, Växjö Fria Gymnasium, Laisves vartai , Siauliu miesto seneliu namai och deltagarna från Sverige och Litauen, utan Er medverkan hade inte samarbetsprojeket kunnat genomföras eller blivit så lyckat. Ni har alla bidragit på ett avgörande sätt!

Äldreboende Siauliai
Äldreboende Siauliai