Inbjudan till årsmöte 16 mars 2024 kl. 11.00

Inbjudan till årsmöte 16 mars 2024 kl. 11.00
 
Plats: Alvesta, adress meddelas senare.
Plats: Alvesta, adress meddelas senare.
Efter lunch, som vi bekostar var och en, sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Litauens ambassadör i Stockholm, Linas Linkevičius, och Sveriges ambassadör i Vilnius, Lars Wahlund, kommer att delge årsmötet senaste nyheter via länk.
 
Vi hoppas att ni även fortsättningsvis vill vara medlem i Svensk – Litauiska Riksföreningen och jag vill som kassör påminna Er medlemsavgiften för 2024.
Mer info om medlemsavgiften finns på http://www.svensklitauiska.se/