Inbjudan till årsmöte 16 mars 2024 kl. 11.00

Inbjudan till årsmöte 16 mars 2024 kl. 11.00
 
Plats: Cafe St. Clair, Alvesta. https://www.saintclair.se/ 
Efter lunch, som vi bekostar var och en, sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Litauens ambassadör i Stockholm, Linas Linkevičius, och Sveriges ambassadör i Vilnius, Lars Wahlund, kommer att delge årsmötet senaste nyheter via länk.

Verksamhetsberättelse 2023
Verksamhetsplan 2024

Anmälan om deltagande, obligatoriskt: sltriksforeningen@hotmail.com 
 
Vi hoppas att ni även fortsättningsvis vill vara medlem i Svensk – Litauiska Riksföreningen och jag vill som kassör påminna Er medlemsavgiften för 2024.
Info medlemsavgift