Från Svensk Litauiska riksföreningen till de kommuner som har eller har haft vänorter i Litauen.

Från Svensk Litauiska riksföreningen till de kommuner som har eller har haft vänorter i Litauen.
 
Det säkerhetspolitiska läget i norra Europa har inte varit så dåligt som nu sedan andra världskriget. Vi har blivit påminda om att även vi behöver förbereda oss för eventuellt krig eller konflikt i vårt närområde. Detta är ännu tydligare för våra grannar i de Baltiska staterna. 
För dem är vänortssystemet ett sätt att stärka sin beredskap. För mig personligen blev detta uppenbart efter Rysslands invasion av östra Ukraina 2014. Jag var då kommunstyrelsens ordförande i Uppvidinge kommun som blev ihärdigt uppvaktad av Varena kommun i södra Litauen. Varena ville bli vänort med Uppvidinge. Vid vårt besök där frågade jag min litauiske motsvarighet varför de var så ihärdiga. Svaret blev: ”Vi vill veta vart vi kan skicka våra barn om kriget kommer”
 
Efter murens fall var vänortsutbytet inriktat på bistånd, handel, kulturutbyte och demokratiutveckling. När behovet av bistånd och demokratiutveckling minskade över åren minskade också engagemanget i vänortsutbyte, trots att nyttan av kulturutbyte snarare ökade än minskade.
 
Nu kommer en ny säkerhetspolitisk dimension in i vänortsutbyte över Östersjön. Sverige blir en del av den militära beredskapen men civilsamhällena i de båda länderna behöver också samarbeta för att kunna stå upp mot hoten från Ryssland, antingen de är militära, cyberattacker eller desinformationskampanjer avsedda att splittra demokratierna. Vänortstutbyte berör därigenom fler sektorer i kommunsfären än tidigare.
De litauiska kommunerna, särskilt de vid gränsen mot Belarus och Suwalki korridoren, har förmodligen många synpunkter att dela med oss.
 
Vi vänder oss till de kommuner som har eller haft vänorter i Litauen för att få reda på hur man ser på vänortsutbyte i en ny omvärld och om vi kan medverka till att få liv i slumrande samarbeten.
 
Vi vill också veta om det finns lokala föreningar i er kommun som har verksamhet riktad till Litauen. Kulturföreningar, hjälporganisationer eller andra.
 
Vid föreningens årsmöte i Alvesta 16 mars 2024 kommer både Litauens ambassadör i Stockholm, Linas Linkevičius, och Sveriges ambassadör i Vilnius, Lars Wahlund, kommer att delge årsmötet senaste nyheter via länk.
Vi kommer då att diskutera vänortsutbyte och vill därför få en uppdatering innan dess för att vara förberedda.
Ni är välkomna att deltaga i årsmötet, antingen digitalt eller fysiskt eller att vi besöker Er.
Åke Carlson
Ordförande i Svensk-Litauiska riksföreningen.