Vänner Emellan - Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsberättelse 2023

Cyrulis i Plunge som vi har samarbetat med och stöttat under 23 års tid behöver inte våra
hjälpsändningar längre och det kändes bra att dom inte har behov av vår hjälp men också lite
vemodigt på ett sätt. Vi har fått uppleva så mycket tillsammans med Cyrulis under alla dessa
år både glädje och sorg som blivit så starkt genom alla livsöden vi har fått vara med och ta
del av. Vanda som varit ordförande i Cyrulis under alla år gick i pension vid årsskiftet. Vandas
efterträdare heter Mindaugas Preibys. Mindaugas som kände att han ville göra skillnad för
barn och ungdomar kom till Vanda och frågade ”hur kan jag göra för att hjälpa barn och
ungdomar”? Vanda svarade ”här finns en hel verksamhet”. Vanda som under flera år velat
lämna över sin uppgift till någon annan kunde nu få bli pensionär vid 70 års ålder med
många arbetsamma år bakom sig. Mindaugas frågade när vi träffades i oktober på Cyrulis om
han kan få räkna med Vänner emellans hjälp fortsättningsvis. Vi har lovat att fortsätta stödja
Cyrulis ekonomiskt och med specifika saker utifrån önskemål och behov. Bl.a. skänkte vi
pengar till sommarens läger vid Östersjön.
Det är intressant att ha fått inleda ett nytt samarbete med Pakruojis och se vart det leder.
 
Följande hjälpsändningar har sänts under 2023
28 februari
halv lastbil till Pakruojis och halv lastbil till Birzai. En liten del av sändningen gick
till Plunge.
14-21 maj studieresa till Litauen med ca 30 kubikmeter last till Plunge, Pakruojis och Birzai.
1 juni hel lastbil till Pakruojis
4 augusti hel lastbil till Pakruojis halva bilen lastades i Boxholm och andra halvan av lastbilen
lastades i Julita
25 oktober hel lastbil till Pakruojis
8 december 3/4 lastbil till Pakruojis och ca 1/4 av lasten gick till Birzai. Halva bilen lastades i
Boxholm och andra halvan av lastbilen lastades i Julita. Lasten innehöll också julklappar till
Plunge
20 december Vänner emellans minibuss lastades och kördes till Hestra i Småland med varma
stickade kläder, babysaker och leksaker. Sedan kördes sakerna vidare med hjälp av
Gnosjöhjälpen till Barnens Oas som är ett barnhem i Ukraina.
Vi fortsätter att stödja Ungdomshuset Cyrulis i Plunge ekonomiskt och vi kommer att ha
fortsatt kontakt. På Cyrulis får barnen hjälp med sina läxor, sociala kontakter, lära sig etik
och moral. När ungdomar slutar på Cyrulis fortsätter de ofta att läsa vidare efter nian, (vilket
inte var så vanligt tidigare) tack vare Stipendiefonden som Vänner emellan har instiftat.
 
SOS Vaikai i Pakroujis Vi har under 2023 upparbetat en ny kontakt med en
mottagarorganisation i Pakruojis som ligger i mellersta Litauen och som har behov av
hjälpsändningar och stöd från Vänner emellan. Pakruojis är en av de fattigaste kommunerna
i Litauen, dom har behov av allt och dom arbetar med barn, familjer, äldre och
handikappade.
De har en secondhand butik som Vänner emellan förser med varor och som två kvinnor
arbetar heltid med. Inkomsterna från affären bekostar också verksamheten med barn och
familjer. SOS huset som de kallar sin verksamhet har inte dagliga aktiviteter som Cyrulis utan
man jobbar med olika projekt. ”När vi vet vår månadsbudget gör vi aktivitetsscheman och
bjuder in deltagare till SOS huset”. De driver också hjälpprojekt, genomför läger, ger pengar
till skolmateriel och genomför olika aktiviteter och upplevelser runt jul. Personalen säger att
”det finns ett före och ett efter Boxholm, vi känner oss fria. Vi är så tacksamma och arbetet
känns meningsfullt igen och vi känner inte pressen på att överleva”
Omsättningen i affären har ökat sedan Vänner emellan skickar hjälpsändningar. Kassören
hälsar att ”ni kan inte ana hur roligt det är att kunna betala personalens löner i tid”.
Pakruojis vill lära sig att väva och tycker att det vore en bra sysselsättning för ungdomarna i
verksamheten. Vi fick vara med om att sätta upp en vävstol när vi var där i oktober och
ungdomarna visade stort intresse.
Pakruojis har tidigare haft stöd från Mariestad under många år, vars förening har lagts ned.
De senaste 6 åren innan Vänner emellan kom in i bilden samarbetade de med Katrineholm.
 
Verksamheten i Birzai I början av året kom en fråga från Birzai om vi hade möjlighet att göra
en insamling av pasta i Boxholm. Maten är dyr och många ukrainska flyktingar kommer till
deras tre dagverksamheter och ber om hjälp. Gensvaret från Boxholms borna var stort och vi
kunde skicka iväg 87 kg pasta med hjälpsändningen den 28 februari. Eftersom Pakruojis är
vår huvudmottagare skickar vi saker när vi har möjlighet till Birzai. Birzai har stort behov av
möbler.
 
Loppisförsäljningen
under året har gått mycket bra, vi får så mycket fina skänkta varor och vi
har haft mycket kunder. Loppisförsäljningen ökar från år till år. Detta medför att mycket
arbete behöver läggas ned för att förse vår butik med rena och fina varor. Ibland undrar vi
när taket är nått för hur mycket saker vi kan få in. En styrka med Vänner emellan är att vi tar
hand om allt.
Om vi inte gör det hade nog en hel del saker som vi idag får in gått till tippen.
Vi hittar ”guldkorn” bland sakerna och loppisförsäljningen har ökat med ca 150 000 kr under
2023 jämfört med 2022. Vårt Instagramkonto spelar också en stor roll till ökningen. Vi har i
dagsläget 970 personer som följer oss på Instagram.
 
Möbelförsäljningen har ökat med ca 30 000 kr under året jämfört med 2022. Vi har en
köpare från Lettland som har kommit regelbundet under året och som lämpligt nog köper
möbler och loppissaker som svenskar inte är så intresserade av.
Kläd - och linneförsäljningen går fortsatt bra. Vi har hittat en ny linnefabrik så vi har kunnat
köpa in nya mönster på handdukar och linnevaror vilket vi behövde eftersom vi har haft
liknande varor under många år. Båda våra klädsömmerskor har tyvärr aviserat att dom inte
vet hur länge dom kan hålla på pga. ökade kostnader för personal och ökade kostnader för
linnetyger. Pga. kriget i Ukraina kan de inte handla från Vitryssland längre där det finns en
stor linnefabrik med fin kvalité och billiga priser, priserna på framförallt linnekläderna har
därför gått upp. Inkomsterna från den försäljning som sker på Furulid och i Medevi under
sommaren är mycket betydelsefulla och viktiga. Även försäljning av aktiva medlemmar i
Finspång och i Sala och en särskola i Avesta är viktiga tillskott till linneförsäljningen.
 
Klädinsamlingen: Mycket kläder har kommit in under året och stundtals är det nästan
övermäktigt för personalen att hinna med att packa och hålla undan klädhögarna. Vi fick
mycket fina plagg från en butik i Mjölby som slog igen i höstas. Vi fick också väldigt mycket
nya fina stickade plagg under året från kvinnoföreningar och privatpersoner som vi slog in
och skickade som julklappar. De plagg som blev över när Vänner emellan slagit in alla
julklappar plus en del leksaker skickades med Gnosjöhjälpen till Ukraina.
 
Härbärget för hemlösa: Vi har fortsatt att skicka kläder, skor, lakan, handdukar, enklare
möbler, porslin, husgeråd och diverse verktyg. Föreståndaren har berättat om hur viktigt
Härbärgets förråd är för personerna som flyttar in på Härbärget när de kommer smutsiga
och illaluktande och man kanske behöver bränna personens alla kläder. Förrådet är
betydelsefullt också när personer flyttar ut från Härbärget till eget boende och har stort
behov av utrustning som Vänner emellan kan bidra med. Vi fick också veta när några av oss
besökte Härbärget i höstas att Härbärget som jobbat i motvind under alla år vi känt dem,
glädjande nog börjat uppskattas för det arbete de utför i kommunen. Härbärget behöver
inte längre bevisa att de kan utföra arbete, utan de blir anlitade att utföra vissa arbeten och
får en liten timlön för detta.
1 juli 2023 trädde en ny lag i kraft i Litauen. Man arbetar med förebyggande familjearbete.
Det är ett stort EU-projekt och detta har tidigare inte funnits i Litauen. En mottagning har
gjorts i ordning i f.d. Kvinnokriscentret som tidigare låg vägg i vägg med Härbärget. Där kan
familjer komma på samtal och rådgivning och tack vare skänkta saker från Vänner emellan
har man kunnat skapa en hemtrevlig mottagning för de familjer som kommer dit på besök.
 
Aktiviteter under året:
10 januari Arne och Karin i Katrineholm träff med hjälporganisationen ”En hjälpande hand”
fick info om Pakruojis
9 mars årsmöte
20 mars linneförsäljning hos 1,6 miljoners klubben i Linköping
20 mars modevisning hos Röda korset i Motala
15 april modevisning på Furulid i Motala
18 april info om Vänner emellan på Synskadeföreningen i Motala
14-21 maj vår resa till Litauen
26 maj Finsponga marknad
29 maj medlemsmöte
31 maj besök från Kisa
21 juni besök från Rimforsa
27/6-6/8 linneförsäljning i Medevi
2-3 augusti Skänninge marknad 2 dagar i spöregn tanken kom från oss som stod där är detta
sista året vi står i Skänninge?
25 augusti Vänner emellans utflykt till Lövstad slott och Söderköping
2 september Husbyfjöls (i Borensberg) marknad
12 september besök från Röda Korset i Mjölby
2 oktober medlemsmöte
9 oktober modevisning i Björkhällakyrkan i Borensberg
16-22 oktober inköpsresa till Litauen 3 personer
27 november grötfest Klas Johansson medverkade
2 december julmarknad på Slomarp
3 december julmarknad på Hembygdsgården i Mjölby
9 december extra öppet julskyltningslördagen
 
Penninggåvor: se ekonomisk sammanställning

Noteras bör att vi skänkte 2 000 euro till Scouterna i Plunge när de på egen hand åkte till
Ukraina under våren med en hjälpsändning med mat.
 
Sammanlagt har vi skänkt 676 581kr under 2023
Vårt arbete sysselsätter också 2,5 tjänster i Pakruojis.
När den nationella insamlingen till Världens barn pågick 30/9-7/10 skänkte Vänner emellan
dagskassorna till barnverksamheterna i Plunge, Pakruojis och Birzai.
 
Stipendiefonden. Det är vanligt i Litauen att många slutar skolan efter 9:an nu läser fler
ungdomar vidare som går på Cyrulis tack vare stipendiefonden. Under våren var det bara ett
par ungdomar och under hösten var det 6 ungdomar som erhöll stipendium ur fonden.
 
Tandvårdsfonden Medel har använts till en person under 2023.
 
Återbruk har blivit ett viktigt ord under senare år och det är värt att uppmärksamma att
Vänner emellans arbete bidrar till ökad återvinning och därmed positiv miljö och
klimatpåverkan.
I snitt har vi sänt 5 lastbilar per år till Litauen under 25 år. Alltid med en returlast till Litauen.
Vi tar hand om allt.
Viktigt att förvalta det vi får in.
Trasiga tyger och lakan blir mattrasor.
En man lagar klockor.
Personer som syr färdigt halvfärdiga handarbeten. Syr om gamla dukar som är trasiga och
fläckiga blir fina gardiner.
Det som är för dåligt att skicka läggs i containern till Emmaus Björkå och återvinns.
Vi har ett utbyte kring kläder som gör att de kommer till nytta i Litauen och dessutom
handlar det om att hjälpa fattiga och utsatta.
 
Vänner emellans arbete med utgångspunkt från några av FN:s globala mål:
- Bekämpar vi fattigdom
- Bekämpar vi hunger
- Bidrar vi till hälsa och välbefinnande
- Bidrar vi till utbildning genom Stipendiefonden för ungdomar
 
Instagram och sociala medier är viktiga idag och vi märker att Instagram har stor
genomslagskraft. När varor läggs ut på Instagram säljs det ofta snabbt.
Styrelsen har under 2023 bestått av Karin Knutsson (ordförande och verksamhetsansvarig).
Arne Sandberg (vice ordförande). Maritha Helgesson (kassör). Rolf Lindqvist (sekreterare).
Yvonne Johansson (vice sekreterare) Gunilla Persson och Annika Adolfsson.
Suppleanter Monika Carlsson, Brita Lind, Anita Petersson och Birgit Lövmo.
Vi har haft glädjen att hälsa flera nya medarbetare till Vänner emellan under året.
 
Medlemsantal vid årets slut 216 medlemmar.
År 2023 har varit ett arbetsintensivt år på Vänner emellan både vad det gäller insamlade
saker till Litauen och en ökande kundtillströmning. Ibland säger vi till varandra när är taket
nått?
 
Vänner emellan är en fantastisk verksamhet med ca 60 aktiva medarbetare, som alla arbetar
ideellt och lägger ned stor omsorg, noggrannhet och kärlek i hjälparbetet till våra vänner i
Litauen. Vi har många åtaganden i Litauen och vi är med och gör skillnad för många
människor.
 
Tack: Vi känner stor tacksamhet för alla fantastiska arbetsinsatser och allt engagemang som
lagts ned under året. Det är fint att få vara med och bidra till något gott och att få hjälpa
medmänniskor att förändra sin livssituation. Vi önskar att alla engagerade medlemmar både
i Boxholm och på andra platser i Sverige ska förstå vilken stor betydelse våra insatser gör för
de mest utsatta och behövande i Litauen. Ett stort TACK till alla trogna och ansvarsfulla
medarbetare för ert värdefulla och viktiga arbete.
Vi vill också tacka för alla gåvor som olika föreningar och privatpersoner har skänkt till vårt
arbete under året. Tack också alla ni som samlat in kläder, stickat tröjor, sockor, vantar, filtar
och dockkläder. Tack också till er medlemmar som arbetar med försäljning av våra linnevaror
på olika platser i Sverige. Skänkt julklappar och kontinuerliga gåvor till familjer.
Boxholm den 6 mars 2024
 
Styrelsen för Vänner emellan
Karin Knutsson
Ordförande