Inbjudan till Sommarmöte 16 aug 2024 Mariestad

Inbjudan till Sommarmöte 16 aug 2024 Mariestad
Svensk Litauiska Riksföreningens sommarmöte kommer att gå till Västergötland i biodlingens tecken.
 
10:00           Töreboda Biredskapsfabrik https://www.biredskapsfabriken.se/
11:30           Lunch Lyrestad
13:00           Bigården Mariestad https://www.mbof.se/
                      Lars Nolberger, Mariestads Biodlarförening tar emot oss.
Kaffe
Öppet till 18:00, Falbygdens Osteria, Falköping, https://falbygdensosteria.se/
Vi kommer i möjligaste mån att organisera samåkning när deltagaranmälan kommit in.
Anmälan om deltagande till Svensk - Litauiska Riksföreningen sltriksforeningen@hotmail.com senast 9 aug 2024.
Välkomna!